Rymdsond till Jupiters måne Europa – nu godkänd för konstruktion

0
427

Den rymdsond till Jupiters måne Europa som NASA planerat i ett par år har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Den 15 februari beslutade NASA om att påbörja konstruktionen. Uppskjutning är planerad till nästa årtionde.

En rymdsond konstrueras just nu på NASA, vilken skall gå i omloppsbana runt Jupiter och speciellt undersöka förutsättningarna för liv på Jupiters måne Europa. Som närmast kommer sonden att passera Europa på 25 km avstånd..
En rymdsond konstrueras just nu på NASA, vilken skall gå i omloppsbana runt Jupiter och speciellt undersöka förutsättningarna för liv på Jupiters måne Europa. Som närmast kommer sonden att passera Europa på 25 km avstånd. (NASA)

Har Jupiters måne Europa förutsättningar för liv?

Jupiters måne Europa är en av de få himlakroppar i solsystemet som forskarna tror har ett underjordiskt hav av vatten. Rymdsondens mål är att undersöka om Europa har lämpliga förutsättningar att hysa liv. Resan till Jupiter kommer att ta flera år och väl framme kommer rymdsonden att gå in i omloppsbana kring Jupiter och genomföra 45 förbiflygningar av Europa. Som närmast kommer sonden att passera Europa på ett avstånd av endast 25 km.

Konstruktionen av rymdsonden börjar på måndag

I den första fasen (Fas A) har 10 olika instrument valts, vilka planerats användas för att studera Europas hemligheter. Den nu godkända konstruktionsfasen (Fas B) påbörjas redan på måndag (27 februari) och skall vara färdig i september nästa år. Då skall en preliminär konstruktion av rymdsondens system och delsystem vara färdig. Redan i den första fasen har tester av t.ex. solceller och vissa vetenskapliga instrument gjorts och dessa fortsätter nu in i konstruktionsfasen. Dessutom skall underleverantörer till delsystemen utses.

Efter konstruktionsfasen (Fas A) följer Fas C och D, där den slutliga konstruktionen fastställs, varefter rymdsonden börjar byggas, testas och sedan skickas till Jupiter och Europa.

I förra veckan berättade Rymdnyheterna om en annan rymdsond som planeras av NASA, vilken skall landa på månen Europa. Det är ett projekt som ännu är i Fas 1 och alltså frikopplat från den rymdsond som skall gå i omloppsbana kring Jupiter.

Kommentera