Hubble fotograferar den spektakulära galaxen UGC 12591

0
794

UGC 12591 är det modesta namnet på en spektakulär galax i stjärnbilden Pegasus på den norra stjärnhimlen. ESA och NASA släppte häromdagen en nytaget fotografi av denna extremt massiva galax som ligger i änden av superklustret av galaxkluster Perseus-Pisces.

UGC 12591 är en mycket stor, massiv och snabbt roterande galax på 400 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Pegasus. Galaxen ingår i ett superkluster av galaxer, där många kan ses på detta nytagna fotografi taget med Hubbleteleskopet.
UGC 12591 är en mycket stor, massiv och snabbt roterande galax på 400 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Pegasus. Galaxen ingår i ett superkluster av galaxer, där många kan ses på detta nytagna fotografi taget med Hubbleteleskopet. (ESA/Hubble & NASA)

UGC 12591 är en av de snabbast roterande galaxer som observerats

UGC 12591 är en S0-spiral, vilket innebär att den är ett slags mellanting mellan en spiralgalax och elliptisk galax. Den roterar med extremt hög hastighet – upp till 1,8 miljoner km/h, vilket beskrevs i av Gioavanelli m.fl. i en forskningsartikel i Astrophysical Journal 1986. Det gör den till en av de snabbast roterande galaxer som observerats.

Galaxen och dess halo har en massa motsvarande flera hundra miljarder vår egen stjärna solen och är fyra gånger mer massiv än Vintergatan. Hubbleteleskopets nytagna fotografi används bl.a. för att försöka förstå om UGC 12591 skapades så stor och massiv från början eller om den består av flera galaxer som krockat och slagits ihop till denna magnifika jättegalax.

Kommentera