Europa Clipper – namnet på NASA:s rymdsond till Jupiters måne

0
417

Europa Clipper blir namnet på den rymdsond som NASA börjat konstruera och som skall skickas till Jupiters måne Europa på 2020-talet. För drygt två veckor sedan berättade NASA att rymdsonden till månen Europa hade godkänts för konstruktionsfasen och i torsdags offentliggjordes namnet på sonden.

Europa Clipper är en rymdsond som planeras skickas till Jupiters måne Europa på 2020-talet. Namnet fastställdes i början av mars 2017.
Europa Clipper är en rymdsond som planeras skickas till Jupiters måne Europa på 2020-talet. Namnet fastställdes i början av mars 2017. (Bild: NASA/JPL-Caltech)

Namnet ”Europa Clipper” skall föra tankarna till de tremastade segelfartyg – klipperskepp – som under andra 1800-talets hälft användes för transporter av såväl passagerare som handelsvaror över hela världen. Fartygen var kända för sin slanka konstruktion och höga hastigheter. Toppfarter över 20 knop skall ha noterats.

Europa Clipper passerar månen Europa så nära som 25 km

Rymdsonden Europa Clipper kommer i samma anda som klipperskeppen färdas i hög hastighet mot Europa, dock utan vare sig passagerare eller handelsvaror. Istället skall rymdsonden noggrant kartlägga den isiga månen, vilken astrobiologer menar är en av de mest troliga himlakroppar i solsystemet som kan härbärgera liv (förutom Jorden). Resan till Jupiter kommer att ta flera år och väl framme kommer rymdsonden att gå in i omloppsbana kring Jupiter och genomföra 45 förbiflygningar av Europa. Som närmast kommer sonden att passera Europa på ett avstånd av endast 25 km.

"Klipper" var namnet på den ryska rymdfarkost som utvecklades i början av 2000-talet, men som senare lades i malpåse.
”Klipper” var namnet på den ryska rymdfarkost som utvecklades i början av 2000-talet, men som senare lades i malpåse. (Roskosmos, Wikipedia).

Klipper var arbetsnamnet på en rysk rymdfarkost som aldrig blev av

Under rymdsondens konceptfas har den ibland kallats för just ”Europa Clipper” även om det offentliga namnet var ”Europa Multiple-Flyby Mission”. Kanske minns någon även att Klipper (Клипер på ryska) var namnet på den planerade ryska rymdfarkost som bl.a. skulle användas för att skicka astronauter och kosmonauter till ISS. Den såg ut som den amerikanska rymdskytteln i miniatyr och planerades också kunna landa horisontellt som rymdskytteln. Utvecklingen avbröts år 2006, bl.a. för att ESA – den europeiska rymdorganisationen – drog sig ur programmet.

Kommentera