Was 49b – en galax i galaxen

0
773
Dvärggalaxen Was 49b (vit/rosa) har infångats av den större galaxen Was 49a. Dvärggalaxen roterar i den större galaxen på ett avstånd av ungefär 26 000 ljusår från centrum. Fotografiet är taget med Discovery Channel Telescope i Happy Jack, Arizona.
Dvärggalaxen Was 49b (vit/rosa) har infångats av den större galaxen Was 49a. Dvärggalaxen roterar i den större galaxen på ett avstånd av ungefär 26 000 ljusår från centrum. Fotografiet är taget med Discovery Channel Telescope i Happy Jack, Arizona. (DCT/NRL).

Inte nog med att dvärggalaxen Was 49b har krånglat sig in i en större galax. Den tog med sig ett svart hål som inflyttningspresent. Det svarta hålet är dessutom supermassivt, vilket är helt unikt och ställer tidigare kunskap om såväl galaxkrockar som svarta hål i dvärggalaxer på ända.

Astronomerna riktade rymdteleskopet NuSTAR mot det krockande galaxparet Was 49a och Was 49b och mätte systemets röntgenstrålning. Det var då de upptäckte att strålningen från dvärggalaxen Was 49b är så stark att den måste innehålla ett supermassivt svart hål. Resultatet var förvånade, förklarar Nathan Secrest, huvudförfattaren till den rapport som beskriver upptäckten.

Datan från NuSTAR och från Sloan Digital Sky Survey tyder på att massan hos det svarta hålet är så stor att det utgör 2 % av dvärggalaxens totala massa. ”Vi trodde inte att dvärggalaxer härbärgerade så stora svarta hål”, säger Secrest. ”Det svarta hålet är troligen hundratals gånger mer massivt än vad som kan förväntas hos en galax av den storleken”.

I normala fall, när två galaxer krockar och slås samman, vaknar den större galaxens svarta hål till liv. Den börjar då glufsa i sig gas och stoft och spyr sedan ut röntgenstrålning med hög energi i samband med att materia omvandlas till energi. Detta beror på att när galaxerna närmar sig varandra, uppstår ett vridmoment som kanaliserar gas in till den större galaxens svarta hål. I just detta fallet är det istället den mindre galaxen som har en mer aktiv galaxkärna och påverkar den större galaxens gas och stoft.

De båda galaxernas svarta hål kommer slås samman

I en långsam process som tar flera hundra miljoner år, kommer de båda galaxernas svarta hål att smälta samman och bli ett ännu större, supermassivt svart hål.

Kommentera